Kategoriat
Sote-uudistus

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta valmistellaan parhaillaan tiiviisti. Uusien hyvinvointialueiden palvelutuotanto käynnistyy 1.1.2023. Eri mediatalot ovat lähestyneet aluevaaliehdokkaita vaalikoneidensa vastaamiseen liittyen. Viikonloppuna vaalikoneita täyttäessä oma huomioon kiinnittyi siihen, miten vähän vaalikoneiden kysymyksistä liittyi lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja  terveyskeskus -kehittämisohjelmassa osana valmisteltavaa sote-uudistusta. Ohjelman tavoitteena on koota kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi luomalla koko hyvinvointialueelle yhteneväinen palveluohjaukseen ja omatyöntekijään perustuva perhekeskus-toimintamalli.

Korona-aika on lisännyt monenlaisia lapsiperheiden haasteita, mikä näkyy suoraan palveluiden kysynnässä ja palveluista aiheutuneissa kustannuksissa. Lapsiperheiden kohtaamiin haasteisiin tuleekin saada apua matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Varhaisemmin annetulla avulla ehkäistään ongelmien vaikeutumista sekä kustannuksiltaan korkeampien korjaavien palveluiden tarvetta.

Hyvinvointialueen perhekeskuspalveluiden tavoitteena tulee olla, että perhe ohjautuu palveluohjauksen kautta suoraan oikealle työntekijälle. Palvelut räätälöidään kunkin lapsen, nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Auttamalla koko perhettä yhtäaikaisesti vältytään monesti päällekkäiseltä työltä.

Silloin kun lasten ja nuorten palvelut on tuotettu asiakasystävällisesti matalalla kynnyksellä, voi perhe vaikkapa lapsen neuvolakäynnin yhteydessä ottaa puheeksi huolen perheen toisen lapsen koulussa ilmenneistä keskittymisvaikeuksista ja ohjautua suoraan tämän kautta tarvittaviin jatkotutkimuksiin. Perustasolla käynnistellään jo selvittelyjen varhaisvaiheessa tarvittaessa neuropsykiatrinen valmennus ja toimintaterapia-arvio. Perustasolta löytyy nepsy-selvittelyihin perehtynyt terveyskeskuslääkäri, jolla on käytettävissä lasten tai nuorisopsykiatrin konsultaatiotuki. Koko selvitettelyketjun ajan tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

Perustason palvelut vaativat vahvistamista nykyisestä. Ketä me tarvitsemme tuottaaksemme laadukkaat lasten, nuorten ja perheiden palvelut?

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Terveydenhoitajista, sairaanhoitajista, kuraattoreista, perhetyöntekijöistä, sosiaaliohjaajista, sosiaalityöntekijöistä.

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Psykologeista, toimintaterapeuteista, lastenneuvola- ja koululääkäreistä, lasten- ja nuorisopsykiatreista.

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Ennaltaehkäisevästä otteesta, matalan kynnyksen palveluista, moniammatillisesta yhteistyöstä.

Niistä olisi minun toiveiden mukaiset perhekeskuspalvelut tehty.

Teksti on julkaistu Rantalakeus-lehdessä 8.12.2021